Nahrávám...

Účetní kancelář Jana Křápková

Zpracujeme vaše účetnictví spolehlivě a profesionálně

 

Proč si vybrat právě nás?

Základní pilíře naší práce jsou odbornost, lidský přístup a příznivá cena.

 


Kvalita

Pracujeme zodpovědně, kvalitně, důkazem jsou desítky spokojených klientů.

Individuální přístup

Našim cílem je individuální přístup ke každému klientovi a snaha o dosažení jeho spokojenosti.

Cenová výhodnost

Nižší náklady v porovnání s náklady na vlastního zaměstnance. Nemusíte vlastnit programové vybavení.

 Jaké služby nabízíme?


Nabízíme klientům vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a daňových přiznání. Firma je zaměřena především na živnostníky, malé a střední podniky. Hlavní oblastí naší působnosti je Znojmo a jeho okolí, avšak spolupráci lze vykonávat i celorepublikově pomocí elektronické komunikace.

Komplexní služby poskytujeme formou externího vedení účetnictví, což přináší podnikům úsporu nákladů.  Neustále sledujeme veškeré legislativní změny a používáme moderní programové vybavení, díky němuž získáváme tiskové sestavy na míru.

Našim cílem je individuální přístup ke každému klientovi a snaha o dosažení jeho spokojenosti.

 

 

>> Vedení účetnictví

 • zpracování účetních dokladů
 • vedení všech zákonem stanovených knih (účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, včetně výpočtu odpisů
 • sledování závazků a pohledávek, vyhotovení přehledu závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní), kontrolního a souhrnného hlášení
 • zpracování přiznání k dani z příjmů
 • zpracování roční účetní závěrky - uzavření účetních knih, sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, včetně příloh k účetní závěrce
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • vyhotovení účetních sestav dle požadavků klienta
 • zastupování klienta na úřadech

více informací

>> Daňová evidence

 • zpracování účetních dokladů
 • vedení účetních knih (peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, přehled příjmů a výdajů)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení karet majetku, výpočty odpisů
 • vystavování faktur
 • sledování úhrad pohledávek a závazků
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní), kontrolního a souhrnného hlášení
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • další sestavy a přehledy dle potřeb klienta
 • zastupování klienta na úřadech

 

>> Mzdy a personalistika

 • zpracování pracovních smluv a dohod (o provedení práce, pracovní činnosti)
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a jednotlivé zdravotní pojišťovny
 • kompletní výpočet mezd a zákonných odvodů
 • měsíční přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • výplatní pásky
 • příprava a zasílání platebních příkazů
 • mzdové listy, zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
 • potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech

Ceník


Cena za zpracování účetnictví je stanovena individuálně, dle množství dokladů a složitosti zpracování. Přibližný návrh ceny konkrétních služeb Vám rádi sestavíme – kontaktujte nás zcela nezávazně telefonicky nebo emailem.

Mobil: (+420) 602 678 687
E-mail: JanaKrapkova@seznam.cz

 

Chcete dosáhnout daňové úspory?

Zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním postižením. Společnosti s 25 a více zaměstnanci, které nezaměstnávají zdravotně handicapované, mohou odběrem služeb u naší firmy dosáhnout daňové úspory dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

 

Kontaktní formulář


Máte-li zájem o naše služby, či jen nějaký dotaz, napište nám.

 

 


 

Účetní kancelář Jana Křápková - účetní služby ve Znojmě a okolí.