Nahrávám...

Daňová evidence


Nabízíme klientům vedení daňové evidence. Firma je zaměřena především na živnostníky, malé a střední podniky. Hlavní oblastí naší působnosti je Znojmo a jeho okolí, avšak spolupráci lze vykonávat i celorepublikově pomocí elektronické komunikace.

Zpracování účetních dokladů

 

Vedení účetních knih (peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, přehled příjmů a výdajů)

 

Evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení karet majetku, výpočty odpisů

 

Vystavování faktur

 

Sledování úhrad pohledávek a závazků

 

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní), kontrolního a souhrnného hlášení

 

Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

 

Zpracování roční účetní závěrky

 

Zpracování přiznání k dani silniční

 

Další sestavy a přehledy dle potřeb klienta

 

Zastupování klienta na úřadech

Účetní kancelář Jana Křápková - Vedení účetnictví Znojmo a okolí.